Tapahtuman hiilijalanjälki

Tapahtuman hiilijalanjälki määrittiin ensimmäisen kerran vuoden 2022 karnevaaleilla. Hiilijalanjälki määritetään GHG-protokollan mukaisesti ja kattaa koko toimintakauden.

Hiilijalanjäljen laskennassa huomioidaan protokollan mukaisesti scope 1 ja scope 2 (market based) päästöt sekä scope 3 osalta merkittävimmät päästöt. Näitä ovat mm. tapahtumaorganisaation ja esiintyjien matkat. 

Tapahtuman hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään aktiivisesti osana tapahtuman suunnittelua. Käytämme tapahtumassa mm. vihreää sähköä ja huomioimme valinnoissa ja hankinnoissa aina myös ympäristönäkökulman.

Tapahtuman hiilijalanjäljessä on huomioitu mahdollisimman laajasti tapahtuman suorat ja välilliset päästöt.