Kestävä kehitys

Vastuullisuusohjelmamme on laadittu tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG). Toiminnassa voimme vaikuttaa useisiin kestävän kehityksen näkökulmiin, joista olemme valinneet tavoitteiksemme niistä ne, joihin voimme tapahtumallamme erityisesti vaikuttaa.

Osana vastuullisuusohjelmaamme edistämme mm. seuraavia asioita:

  • Pidämme tapahtumamme avoimena kaikille ja tarjoamme niin maksuttomia kuin kohtuuhintaisia osallistumismahdollisuuksia
  • Tapahtumamme on syrjinnänvastainen ja toteuttaa turvallisen tilan periaatteita
  • Käytämme tapahtumassa vihreää, alkuperäsertifioitua sähköä
  • Suosimme hankinnoissa vastuullisia toimijoita, joiden toiminta edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista
  • Suosimme yhteystyökumppaneissa toimijoita, joiden toiminta edistää kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa. Viestimme tavoitteistamme aktiivisesti yhteistyökumppaneillemme
  • Laskemme tapahtuman hiilijalanjäljen ja pyrimme pienentämään sitä aktiivisesti
  • Olemme jätteetön tapahtuma